In 1988 werd door Bernard Lauwers een oude droom nieuw leven ingeblazen nl. het vendelzwaaien. De groep beschikt over een achttal vendeliers die het programma opluisteren en ook zelfstandig kunnen optreden.Het vendelzwaaien is een eeuwenoude traditie die ontstaan is in de middeleeuwen.Ieder land heeft z’n eigen typische vlaggen. Voor Vlaanderen meet de vlag 2 m bij 2 en de stok heeft een lengte van 2,5 m. Onderaan bevindt zich een tegengewicht, wat het totale gewicht op ongeveer 5 kg brengt.Het vendelzwaaien is een vertoon van kracht, stoerheid, fierheid en behendigheid van de vendelier ; het is een sierlijk en kleurrijk schouwspel met een grote symboliek.